Domy

Pronájem nemovitostí

Můžete pokračovat na tyto stránky…

Mezi hlavní náplně činnosti naší realitní kanceláře zejména patří:

  • zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu všech druhů nemovitostí
  • obstarání veškerého servisu k převodu nemovitostí (tzn. zajištění výpisu z listu vlastnického, snímku katastrální mapy, znaleckého posudku, geometrického zaměření, vytyčení hranice pozemku, hypotečního úvěru na koupi nemovitosti, sepisu smluv o převodu nemovitostí a dalších právních úkonů až po podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, včetně vypracování daňových přiznání)
  • obstarání podkladů pro dědická řízení