Domy

Ostatní pozemky

 • Rozsáhlé pozemky (téměř 18 ha půdy) se stavební parcelou (vybudování zem. staveb) mezi Českou Lípou a Stružnicí

 • PRODÁNO

 • Katastrální území: Česká Lípa a Stružnice
 • Obec: Česká Lípa a Stružnice
 • Okres: Česká Lípa
 • Výměra pozemků:
  • orná půda: 70.450 m2
  • louky: 100.368 m2
  • les: 6.671 m2
  • vodní plocha: 838 m2
  • ostatní plocha: 889 m2
 • Předmětem prodeje je rozsáhlý soubor pozemků (téměř 18 ha) se stavební parcelou o výměře cca 2 ha, na které lze dle nového územního plánu obce vybudovat zemědělské stavby.
  » více informací «
  Pozemky se nachází mezi Českou Lípou a Stružnicí, jsou dobře přístupné, řádně obhospodařované (půda není dotčena klasickou zemědělkou produkcí) a v budoucnu je podél nich plánována cyklostezka vedoucí z České Lípy do Drážďan. U hranice pozemku veřejný vodovod a v krátké budoucnosti i kanalizace (vydáno stav. povolení na vybudování veřejné kanalizace).

  Pro zájem o prohlídku volejte Mgr. Jana Kmocha - mobil 775 127 511.

 
 • Veliký stavební pozemek (1,3 ha) v Jezvé, části obce Stružnice

 • PRODÁNO

 • Katastrální území: Jezvé
 • Obec: Stružnice
 • Okres: Česká Lípa
 • Výměra pozemků: cca 13.000 m2
 • Předmětem prodeje je stavební pozemek na okraji obce Stružnice, její části Jezvé, který je určen územním plánem obce k výstavbě rodinného domu pro trvalé bydlení i rekreaci.
  » více informací «
  Pozemek je rovinatý či velmi mírně svažitý, přístupný ze silnice II. třídy č.262 i silnice vedoucí na Valteřice. U hranice pozemku jsou inženýrské sítě (elektřina, plyn a veřejný vodovod). Pozemek navazuje na zástavbu rodinných domů, je mimo záplavové území v CHKO České Středohoří. V obci mateřská i základní škola.

  Pro zájem o prohlídku volejte Mgr. Jana Kmocha - mobil 775 127 511.

 
 • Soubor 2 zemědělských pozemků s vepřínem v Žandově

 • PRODÁNO

 • Katastrální území: Žandov u České Lípy
 • Obec: Žandov
 • Okres: Česká Lípa
 • Výměra pozemků:
  • orná půda: 26.831 m2
  • neplodná půda: 224 m2
  • zastavěná plocha: 3.969 m2
  • cesta: 564 m2
 • Předmětem prodeje je soubor zem. pozemků (3,16 ha) s bývalým vepřínem na okraji města Žandov.
  » více informací «
  Pozemky jsou velmi dobře přístupné z obecních cest, z větší části rovinaté až mírně svažité a jsou řádně obhospodařované. Do budoucna se počítá se zahrnutím pozemků u vepřína do zastavitelné části území pro výstavbu rodinných domů, takže na ně lze také pohlížet jako na výhodnou investici. Nový vlastník si bude moci dále pronajmout sousedních necelých 11 ha orné půdy, na níž nyní hospodaří současný vlastník.

  Pro zájem o prohlídku volejte Mgr. Jana Kmocha - mobil 775 127 511.

 
 • Větší stavební a zemědělský pozemek v České Lípě - Dolní Libchavě

 • Celková kupní cena: 3,500.000,- Kč

 • Katastrální území: Dolní Libchava
 • Obec: Česká Lípa
 • Okres: Česká Lípa
 • Výměra pozemků:
  • orná půda: 72.259 m2
  • cesta: 2.386 m2
 • Předmětem prodeje je větší rovinatý pozemek nacházející se v těsné blízkosti zástavby rodinných domů v městské části České Lípy - Dolní Libchavě.
  » více informací «
  Část pozemku je územním plánem města vedena jako plocha smíšená obytná venkovská (hospodářská) a na ní navazující část je určená pro bydlení venkovské a proto na nich lze postavit rodinné domy. Přes část pozemku je také plánována výstavba silničního obchvatu kolem města a tak na pozemky lze hledět jako investici do budoucna.

  Pro zájem o prohlídku volejte Mgr. Jana Kmocha - mobil 775 127 511.